บ้านมือสองเชียงใหม่             เครือข่ายตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปรากฏการณ์ใหม่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่
ของการพัฒนาการของมนุษย์

                      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ "Assets Realtor World Network "
              "เครือข่ายตัวแทนขาย อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภททั่วโลก"

       "เรียลเตอร์เวิลด์เน็ทเวิร์ค" จุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ระบบเครือข่าย ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่แท้จริง

การที่มนุษย์จะสร้างสิ่งใดก็ตาม ให้ถูกบันทึกและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติเรานั้นแน่นอนว่า

มันคง ไม่ได้เริ่มต้นได้ง่ายดายนัก..แต่ก็ยังคงมีบุคคลที่สร้างประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นและถูก

จารึกไว้ในโลกเราในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้วมิใช่หรือ...ในวันนี้ เรากำลังจะเริ่มต้น

ลงมือกระทำในบางอย่าง ที่หลายท่านอาจได้ลงมือทำไปแล้วล่วงหน้าและในอีกหลายท่านที่ยังลังเล ไม่ได้

เริ่มเสียที ในวันนี้ เราจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้ปรากฏ

       เราในที่นี้ซึ่งมิได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่ง เราซึ่งจะรวมเอาความมุ่งมั่นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โดยเฉพาะพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวท่านเอง เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งใน การสร้างประวัติศาสตร์อันสำคัญ

ในครั้งนี้.

       ขอเรียนเชิญท่านมาร่วมกันใช้พลังอันยิ่งใหญ่ของเราทุกคน สร้างในสิ่งที่ทุกท่านอาจมองว่าจะเป็น

ไปได้หรือไม่..ใช่แล้วท่านกำลังลังเลและตัดสินใจ.... แต่หากว่าท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งที่สำคัญ

ที่จะต้องถูกบันทึกไว้ในการสร้าง สิ่งสำคัญที่จะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เช่นนี้หากท่านไม่ลงมือ

เริ่มต้นนับตั้งแต่ขณะนี้ ประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ลงมือเถิด ร่วมกันสร้าง เครือข่ายผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ร่วมกันนับตั้งแต่เดี๋ยวนี้...!!!