บ้านมือสองเชียงใหม่             เครือข่ายตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

ท่านจะได้อะไรบ้าง หากสมัครเป็นสมาชิก

REALTORWORLD NETWORK

1.ท่านจะเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม "นักขายอสังหาริมทรัพย์" ในระดับแนวหน้า และ ที่สำคัญ

   ที่สุดท่านคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ที่ร่วมกันสร้าง "Realtorworld Network เครือข่าย

   คนขาย อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก"

2.เมื่อ Realtorworld Network ได้ตอบรับการเป็นสมาชิกแล้ว ท่านจะได้รับ CODE ของสมาชิก

   ตามลำดับสมาชิกสามารถ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ได้เลย ซึ่งระบบนี้

   จะรองรับ การจัดเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลเฉพาะของท่านสมาชิกเท่านั้น

3.ท่านสามารถใช้ระบบในการจัดเก็บข้อมูล บริหารข้อมูล และเสนอขายทรัพย์ใน WEBSITE

   ของ Assetsrealtorworld ได้เลยทันที ซึ่งเป็นการนำเสนอการขายให้กับผู้สนใจอสังหาริมทรัพย์

   ได้ทั่วโลกจริงๆ

4.ท่านสามารถเพิ่มทรัพย์เพื่อเสนอขายหรือแนะนำผู้ซื้อเข้ามาซื้อทรัพย์สินทุกรายการใน

   WEBSITE ได้เลยทุกทรัพย์สินและท่านจะได้ผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ใน

   ระบบของ Realtorworld Network ทุกประการ

5.เป็นการเพิ่มรายได้จากการทำธุรกิจนี้ โดยท่านควบคุมการทำงานของท่านเอง และเป็น

   รายได้ที่ไม่น้อยเลยทีเดียว

7. เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

   โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย

8.ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในด้านของที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสี่ เป็นหนึ่งในความต้องการ

    พื้นฐานของมนุษย์

9.ท่านอาจเป็นบุคคลหนึ่งที่เลือกสรรหาบ้านดีๆ สักหลัง ให้กับเพื่อนหรือ คนใกล้ชิดของท่านเอง

   ที่กำลังอยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองสักหลังหนึ่งก็อาจเป็นได้