บ้านมือสองเชียงใหม่             เครือข่ายตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์


ระเบียบการสมัครสมาชิกตัวแทน

REALTORWORLD NETWORK

1. ท่านอาจจะเป็นบุคคลใดก็ได้ที่สนใจธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

2. กรอกรายละเอียด และให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสมัครสมาชิก Realtorwold Network

3. เป็นบุคคลที่ไม่หลอกลวง และเชื่อถือได้

4. ยอมรับในกฎกติกาของการเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

5. ยอมรับคำตัดสินที่เกิดขึ้น โดยคณะทำงาน ของ Realtorworld Network

6. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เป็นสมาชิก Realtorworld Network ได้

7. ทรัพย์สินที่สมาชิก Realtorworld Network ทุกท่านนำมาเสนอขายในระบบ สมาชิกต้องรู้จัก

    เจ้าของทรัพย์สินโดยตรงไม่ผ่านบุคคลอื่นอีก

8. สมาชิก Realtorworld Network ทุกท่านแนะนำผู้ซื้อเข้ามาซื้อทรัพย์สินในระบบสมาชิกจะต้อง

    รู้จักกับ ผู้ซื้อโดยตรงไม่ผ่านบุคคลอื่นอีก

9. สมาชิก Realtorworld Network ทุกท่านควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกบ้าง

    ตามสมควร

10.สมาชิกต้องรักษาจรรยาบรรณของการเป็นสมาชิกตัวแทน Realtorworld Network และ

     จรรยาบรรณของนายหน้า อสังหาริมทรัพย์